Referat af

Bestyrelsesmøde, DCH-Slagelse

Onsdag den 18. november 2020

i klubhuset på Langøre 3

 

Tilstede fra bestyrelsen: Jesper, Charlotte, Karin, Bjarne, Tina og Jan.

Gæster til første punkt: Trænerudvalget bestående af Olen og Stina.

 

Dagsorden:

·         Omrokeringsforslag - møde med trænerudvalget.

Nogle medlemmer har givet udtryk for, at de ønsker at skifte til et andet hold, eller at der ikke er udfordringer nok, på det hold de går på.

Bestyrelsen og trænerudvalget drøftede hvordan vi bedst kan komme medlemmerne i møde, samtidig med, at holdstrukturen holdes, så der stadig er forskel på C, B og A hold.

Der var imidlertid enighed om, at det var svært at komme med konkrete tiltag, når vi ikke ved hvad utilfredsheden bunder i. Det er derfor aftalt, at Olen og Stine tager en snak med de enkelte HFére, så det måske kan blive mere konkret.

 

·         Generalforsamling

Drøftet hvad vi gør i forhold til generalforsamlingen, i en tid med corona.

Det er besluttet, at vi indkalder til generalforsamling som vi plejer, og så må vi løse problemet, hvis det ikke kan lade sig gøre i praksis, til den tid.

På valg til bestyrelsen i 2021 er:

             Stella                  -                           Ønsker?

             Jan                      -                           Ønsker genvalg

             Karin                   -                           Ønsker ikke genvalg

 

·         Nyt fra kredsen

Jesper informerede om nyt fra kredsen. Det blev meget kort, fordi der ikke er meget nyt.
Han kunne dog fortælle, at kredsen har besluttet at tilbagebetale et mindre beløb per medlem til klubberne, netop fordi aktiviteterne og udgifterne har været små i år.

 

·         Eventuelt

Bestyrelsessamarbejdet blev drøftet, og vi nåede frem til, at vi skal være bedre til at få svaret på mail. Samtidig skal vi huske at trykke ”Svar til alle”, så det ikke kun er den der har skrevet først, som ser svaret.

 

Snak om flytning af køkkenet. Der er blevet indhentet priser på flytning af installationer, men vi mangler et endeligt budget, hvor der bl.a. er taget højde for ekstra eller nye elementer.

Vi havde en generel snak om corona, og det lavere aktivitetsniveau i klubben i år. Vi savner vist alle at kunne være mere sociale.

 

 

Referent: Karin            Skriver: Jan

Nyheder

Sponsorer