Ordensregler i klubben

Formålet på holdene er udover træning at have det sjovt og hyggeligt med vores hunde og andre medlemmer i klubben. Det er vigtigt, at alle føler sig godt tilpas, derfor har vi følgende regler i klubben:

• Alle hunde skal have lovpligtig forsikring og være vaccineret efter gældende regler.

• Der må ikke komme hunde ind i klubhuset. Kun ved særlige arrangementer kan det tillades.

• Løse hunde på pladsen er kun tilladt med instruktørens tilladelse.

• Vis hensyn, når der kommer nye hunde.

• Anvendelse af pighalsbånd er forbudt.

• Lad ikke din hund “hilse” på hunde du ikke kender.

• Gå ikke hen til en hund der er afbundet, og hold afstand til hunde i bil.

• Sørg for at din hund er luftet inden træning.

• Du samler din hunds efterladenskaber op, og smider posen i skraldespanden. Også udenfor træningspladsen.

• Affald skal selvfølgelig i skraldespanden (inkl. cigaretskodder!)

• Du melder afbud til instruktøren, når du ikke kan komme.

• Afstraffelse af hunden med karakter af brutalitet er forbudt og vil medføre bortvisning.

• Hunde der udviser aggressiv opførsel kan pålægges at bære mundkurv i forbindelse med træning.

• For at bevare den gode tone er det vigtigt at eventuelle uoverensstemmelser ordnes ved fredelig samtale på holdene. Hvis dette ikke er muligt, 
kan sagen afleveres til et bestyrelsesmedlem - helst skriftligt. Sagen vil så blive behandlet i henhold til klubbens vedtægter.

• Grundet forsikringsforhold er det kun det medlem som har hunden registreret på sit medlemskort, som kan træne hunden. Men man kan tilføje 
sekundære hundeførere på medlemskortet.

• Tæver i løbetid er velkommen til træning. Du bedes dog informere instruktøren inden start, om at din hund er i løbetid.

 

Ordensreglerne er senest ændret på bestyrelsesmødet den 6. oktober 2022.

 

Nyheder

Sponsorer