Aktivitetsudvalg:

Anni Hansen, Charlotte Johansen, Stephanie Nielsen 
 

Aktivitetsudvalget vælges på Generalforsamlingen for 1 år ad gangen

Det er aktivitetsudvalgets opgave at planlægge og koordinere klubbens faste arrangementer:

1. Fastelavn (tøndeslagning og fastelavnsboller), 
2. Sommerfest (fællesaktiviteter og grill-hygge),
3. Juleafslutning (fællesaktiviteter, gløgg og æbleskiver)
4. Nytårskur (gåtur og suppe)

Derudover planlægges og varetages klubbens deltagelse i andre PR-arrangementer. F.eks. ”dyrenes dag”.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 17.4.2019

 
Husråd:
 
Jesper Johansen, Kai andersen 
 

Husrådet vælges på Generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

DCH Slagelse´s husråd skal tage sig af alle løbende dispositioner, som kan forekomme i og omkring vores areal og klubhus. Husrådet har det formål, at klubben har et formelt råd, der arbejder uformelt, det vil sige, at der ikke kræves referater af møder, men at der kan tages en beslutning om stort og småt under uformelle samtaler her og nu, når man ses i klubben, eller når et tilfælde opstår der kræver rådets indblanding.

Det er klart at et husråd påtager sig et vist ansvar for at kunne agere selvstændigt, og derfor arbejder man jo også under ansvar overfor bestyrelsen.

Husrådet er tovholdere for vedligeholdelse af huset og udenomsarealer.

Rådet kan tage sig af ting, som f. eks. godkendelse af sponsoreret møblement, reparationer, indkaldelse til arbejdsweekend, vedligeholdelse af udenomsarealer m.v.

Det er klart at ved større investeringer skal bestyrelsen ind over.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 17.4.2019

 

Konkurrenceudvalg
DcH program:

Karin Hedegård, Stella Nyberg 

Rally:

Charlotte Steinmann , Maiken Olsen, Stephanie Nielsen

IPG:

Jesper Johansen, Lotte Jensen 
 

Konkurrenceudvalg for henholdsvis DcH Programmet, Rally og IPG vælges på Generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Konkurrenceudvalgene planlægger og afholder lokale samt kreds-/landskonkurrencer indenfor deres område i de klasser, hvor DcH Slagelse selv har medlemmer, der kan deltage.

Planlægningen omfatter bl.a. udpegning af konkurrenceleder, rekvirering dommere, samt organisere hjælpere til forberedelse og gennemførelse af konkurrencen. Herunder at sikre at der kan tilbydes forplejning i samarbejde med klubbens kantineansvarlige.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 17.4.2019

 

Trænerudvalg:


Christina Gjermansen, Olen Larsen, Stine Bjørnstad Thorvil
 
Trænergruppen vælger medlemmerne til trænerudvalget, hvis opgaver er:
o At udarbejde mødeindkaldelse og udarbejde referat til bestyrelsen
o At tage stilling til trænernes ønsker til kurser/efteruddannelse i klubben. Herunder udarbejde oplæg til bestyrelsens beslutning.
o At indsamle og koordinere ønsker til træningsmaterialer o.lign.
o Ajourføring af holdlister til brug for klubbens kasserer og bestyrelsen
o At komme med forslag til træneraspiranter. Bestyrelsen skal godkende aspiranten.
 
Fra Trænermøde den 5.11.2018 
 


 
 

Nyheder

Sponsorer