Udvalg i DcH Slagelse 

Vi har i DcH Slagelse en række udvalg.
Udvalgene er omdrejningspunktet for mange af klubbens aktiviteter, og man vælges til udvalgene på generalforsamlingen, for et år ad gangen.

Her kan du læse lidt om de enkelte udvalg, og hvad de laver:

Aktivitetsudvalget:

Aktivitetsudvalgets planlægger og koordinere de af klubbens arrangementer, som ikke hører under de øvrige udvalg.

Nogle af vores faste aktiviteter er:

- Fastelavn, med tøndeslagning og fastelavnsboller.

- Sommerfest, ofte med fællesaktiviteter og grill-hygge.

- Juleafslutning, med fællesaktiviteter, gløgg og æbleskiver.

- Nytårskur med hunde-gåtur og suppe, ofte afholdt samtidig med generalforsamlingen.

Derudover planlægges og varetages klubbens deltagelse i andre PR-arrangementer, f.eks. ”dyrenes dag”.

Husråd:

DcH-Slagelse´s husråd tager sig af alle løbende dispositioner, som kan forekomme i og omkring vores areal og klubhus.

Husrådet har det formål, at klubben har et formelt råd, der arbejder uformelt, det vil sige, at der ikke kræves referater af møder, men at der kan tages en beslutning om stort og småt under uformelle samtaler her og nu, når man ses i klubben, eller når et tilfælde opstår som kræver rådets indblanding.

Som medlem af husrådet, påtager man sig et vist ansvar for at kunne agere selvstændigt, og man arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.

Husrådet er tovholdere for vedligeholdelse af huset og udenomsarealer.

Rådet kan tage sig af ting som reparationer, tilkaldelse af håndværkere ved akut behov, indkaldelse til arbejdsweekend, vedligeholdelse af udenomsarealer m.v.

Større investeringer er altid en sag for bestyrelsen.

Konkurrenceudvalg:

Vi har i klubben tre konkurrenceudvalg, for henholdvis Lydighed, Rally og IPG.

Konkurrenceudvalgene planlægger og afholder lokale samt kreds- og landskonkurrencer indenfor deres område, i de klasser hvor DcH Slagelse selv har medlemmer, som kan deltage.

Planlægningen omfatter bl.a. udpegning af konkurrenceleder, rekvirering dommere, samt organisere hjælpere til forberedelse og gennemførelse af konkurrencen. Herunder at sikre at der kan tilbydes forplejning i samarbejde med klubbens kantineansvarlige.

Trænerudvalg:

- Trænergruppen vælger medlemmerne til trænerudvalget, hvis opgaver er:

- At udarbejde mødeindkaldelse og udarbejde referat til bestyrelsen

- At tage stilling til trænernes ønsker til kurser/efteruddannelse i klubben. Herunder udarbejde oplæg til bestyrelsens beslutning.

- At indsamle og koordinere ønsker til træningsmaterialer o.lign.

- Ajourføring af holdlister til brug for klubbens kasserer og bestyrelsen

- At komme med forslag til træneraspiranter. Bestyrelsen skal godkende aspiranten.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Note:
Trænerudvalgets opgaver er vedtaget på trænermødet den 5.11.2018.
Opgaver for øvrige udvalg har været behandlet på bestyrelsesmødet den 17.4.2019.


 

Nyheder

Sponsorer