Referat af
Bestyrelsesmøde, DCH-Slagelse
tirsdag den 20. februar 2022
i klubhuset på Langøre 3

 

Tilstede: Jesper, Stella, Stephanie, Lotte, Tina, Charlotte og Jan.
Afbud fra:

Dagsorden:

1.      Økonomi

Stella gav en hurtig gennemgang. Der er ca. 180.000 i kassen, men der mangler betaling til landsklub og kredsen.

 

2.      Nyt fra kredsen / Landsforeningen

Der har lige været lands-generalforsamling.

En nyhed er, at de arbejder på, at trænere kan certificeres, og dermed kan opnå at blive ”betalt” træner. Forslaget er foreløbig i høring – der kan læses mere om det i det kommende blad.

Der er åbnet for at lave rullende kontingent. Det er ikke noget vi i bestyrelsen er interesserede i.

3.      Nyt fra trænerne

Der er referat fra trænerne.

Der er utilfredshed med, at bestyrelsen er for længe om at svare på mail. Det er taget til efterretning. Dog må man også forvente noget svartid, da ikke alle læser mail hver dag.  

Maiken Kathrine Olsen er foreslået som træneraspirant – med henblik på overbygning som rallytræner. Det er der opbakning til fra bestyrelsen.

Der er et ønske om at starte et Nosework-hold. Der er opbakning til det fra bestyrelsen – vi arbejder på at finde en træner som kan få overbygningen.

Der bliver afholdt træneruddannelse den 19/3.

 

4.      Nyt fra udvalg

 

Konkurrenceudvalget er i gang med planlægningen af klubmesterskabet d. 2/4, og der er åbnet for tilmelding. 

 

IPG-udvalget har fået godkendt den 24/4 i lands-brugshundeudvalget til brugshundeprøve IPG 1, 2 og 3. Der udsendes invitation snarest.

 

Rallyudvalget har også fået godkendt konkurrencer, og der er åbnet for tilmelding til den første, som afholdes den 7/5.

                          

Aktivitetsudvalget har planlagt fastelavn d. 12/3. 
   

5.      Emner til nyhedsbrev, hjemmeside og Facebook

 

Der skal udsendes invitationer til konkurrencer, generalforsamling, fastelavn osv.

6.      Generalforsamling

Generalforsamling bliver d. 30/4 – kl. 13.00. Vi starter med mad, umiddelbart derefter generalforsamling.

Der vil blive tilmelding til mad, da vi påtænker at købe den udefra.

7.      Konkurrencer

 

Bestyrelsen havde en snak omkring de forskellige konkurrencer, særligt i forhold til hvem der evt. kan hjælpe til hvor, og hvad vi kan risikere at mangle.

 

8.      Arbejdsdag 

Vi har aftalt arbejdsdag d. 26/3 fra kl. 8.00.

Vi kan godt bruge en 5-6 hjælpere.

Det bliver med tilmelding af hensyn til morgenmad.

9.      Eventuelt

 

 

10. Dato for næste møde

 

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 23/4 kl. 9.00.

 
Referent: Jan Høgh

Nyheder

Sponsorer