Referat af

Bestyrelsesmøde, DCH-Slagelse

tirsdag den 27. juli 2021

i klubhuset på Langøre 3

 

Tilstede: Jesper, Stella, Charlotte, Stephanie og Jan.

Afbud fra: Lotte og Tina.

 

Dagsorden:

1.       Økonomi

Stella gav en hurtig gennemgang. Der er ca. 150.000 i kassen. Ingen ændringer siden generalforsamlingen.

 

2.       Nyt fra kredsen / Landsforeningen

Der er kredsgeneralforsamling den 4. august. Jesper deltager.

 

3.       Nyt fra trænerne

De arbejder på at finde et medlem mere til trænerudvalget.

Charlotte skal snart ind og opereres, og vil have en periode hvor hun ikke kan fungere som træner. Der er lavet aftale med nogle hold, og Charlotte prøver at finde en løsning til de øvrige.

 

4.       Nyt fra udvalg – herunder konkurrenceudvalg og evt. klubmesterskab

Der er Rally konkurrence den 28. august. Frivillige er mere end velkommen.

Jesper har skrevet til det nye konkurrenceudvalg, men har ikke hørt noget endnu. Han følger op på det igen, efter dette møde.

 

Bestyrelsen diskuterede muligheden for at holde en samlet konkurrence for alle hunde, på tværs af hold og klasser. Ulempen er, at man ved en blandet konkurrence ikke har mulighed for oprykning, men vi vil gerne lave noget, som kan ryste klubben bedre sammen.

Bestyrelsen har aftalt at tage fat i aktivitetsudvalget, for at høre om de vil være med til at arrangere noget.

 

Der mangler dato for, hvornår hvalpeholdet starter. Jesper undersøger så vi kan få meldt en dato ud snarest.

 

5.       Emner til nyhedsbrev (og hjemmeside og Facebook)

Vi vil gerne have lavet bedre beskrivelser af de enkelte hold.

Tilmeldingssiden hvor alle hold stod som optaget er slettet, men vi vil gerne lave en oversigt igen. Sekretæren tager sig fremover af hjemmesiden, og ser som det første på ovenstående.

 

I forhold til Facebookgrupperne vil bestyrelsen gerne have et bestyrelsesmedlem med som administrator. Stephanie har meldt sig til den del.

Den lukkede og åbne Facebook gruppe hedder næsten det samme. Vi har aftalt at ændre navnet på den lukkede gruppe, så man ikke er i tvivl.  

 

6.       Hjemmeside / klubmodul – opfølgning efter generalforsamlingen

Der findes i kredsen nogle superbrugere, og bestyrelsen ønsker besøg af en superbruger, så alle kan lære systemet at kende, og kan bidrage mere.

I forhold til betaling via klubmodulet, så er vi i bestyrelsen enige om, at den nuværende betalingsløsning kan fortsætte.

 

7.       Vilkår for træningsareal – opfølgning efter generalforsamlingen

Status er uændret, og som bestyrelsen tidligere har vedtaget, lånes arealet ikke ud.

Arealet er så stort, at der skal være plads til flere. Bestyrelsen opfordrer til, at alle viser hensyn til hinanden, og fordi en er kommet først, har man ikke eneret til pladsen.

 

8.       Eventuelt

Tale Svindseth har modtaget en faktura fra one.com, og bestyrelsen er usikre på, hvad det dækker over. Stephanie følger op på det.

 

BHU Brugshundeudvalget vil gerne låne arealet den 18-19 til et B-C seminar. Der er ok til dette fra bestyrelsen.

 

Rally ønsker en ny tunnel, fordi der har været rotter i den gamle. Der er ok til at indkøbe en ny.

Der er ønske om en lettere vogn, og evt. en sækkevogn hvor tunnellen kan være monteret fast.  

Vi undersøger pris og muligheder, og beslutter evt. via mail.

Der er ønske om det nyt bord- og bænkesæt.

 

Hoveddøren til klubhuset er dårlig og utæt, og kommunen har ikke økonomi til at skifte den. Jesper og Stephanie undersøger en pris på en ny, og forhører sig hos kommunen, om de evt. kan give et tilskud.

 

Hus og udearealer trænger til en arbejdsdag. Husudvalget finder en dato efter sommerferien.

 

9.       Dato for næste møde

Næste møde bliver afholdt den tirsdag den 5. oktober kl. 19.00.

 

 

 

Referent: Jan Høgh

Nyheder

Sponsorer