Referat af

Bestyrelsesmøde, DCH-Slagelse

tirsdag den 05. oktober 2021

i klubhuset på Langøre 3

 

Tilstede: Jesper, Stella, Stephanie, Lotte og Jan.

Afbud fra: Tina og Charlotte

 

Dagsorden:

1.      Økonomi

Stella gav en hurtig gennemgang. Der er ca. 148.000 i kassen, så ingen større ændringer siden sidst.

 

2.      Nyt fra kredsen / Landsforeningen

Der er afholdt generalforsamling i landsforeningen.

En af de ændringer Landsforeningen ønsker, er at lave årlig kontingent opkrævning, men bestyrelsen har ikke modtaget et referat endnu, så om det har nogen praktisk betydning for vores klub vides ikke endnu.

 

3.      Nyt fra trænerne
 

Charlotte Johansen ønske at oprette et nyt hold om søndagen. Til dette bemærker bestyrelsen, at et enkelt hold ikke kan ikke lægge beslag på hele pladsen. Bestyrelsen ønsker belyst hvordan udvælgelsen sker til holdet. Formanden taler med Charlotte om dette.

 

Medlemslisten skal opdateres, og kasseren vil gerne have tilbagemelding om, hvem der nu går på hvilke hold.

 

Olen har fundet ud af hvornår der er trænerkurser til både Anni og Stephanie. 

 

Tale ønsker at starte et hold. Formanden taler med hende om hvad hun ønsker.

 

Flere har udtrykt ønske om, at bestyrelsen tager stilling til, hvem der kan være med til trænermøder og i trænerudvalget. Bestyrelsen har derfor besluttet at:

 

·        Trænerudvalget og trænermøder er forbeholdt aktive trænere.

·        Man kan som aktiv træner bede om op til et halvt års pause, og i dette halve år har man lov til at deltage i trænermøder.

·        Træneraspiranter kan deltage på trænermøder.   

 

4.      Nyt fra udvalg

 

Konkurrenceudvalget vil afholde sporlæggerkursus den 23. oktober. Invitation bliver udsendt snarest. 

Konkurrenceudvalget har sat dato for afholdelse af C-B kredskonkurrence den 21. august 2022. Samtidig arbejdes der på planlægningen af klubkonkurrencer.

 

Der har været afholdt Rallykonkurrence d. 28. august, i kun en smule regn, men til gengæld med højt humør.

 

Aktivitetsudvalget har arrangeret Juleafslutning d. 21. november kl. 10-14.

 

5.      Emner til nyhedsbrev, hjemmeside og Facebook 

Invitation til juleafslutning og Sporlæggerkursus udsendes snarest.

 

6.      Eventuelt

 

Til næste møde skal vi have vedtaget dato for generalforsamling og indkaldelse hertil.

 

Der har været ønske om at vi indkøber en grill til klubben. Bestyrelsen synes det er en god idé, så det arbejdes der videre med.

 

7.      Dato for næste møde

 

Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt tirsdag den 30. november kl. 18.30.

 

 

Referent: Jan Høgh

Nyheder

Sponsorer