REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

ONSDAG DEN 29.1. 2020 KL. 19.00 I KLUBHUSET

Tilstede: Jesper, Tina, Karin, Bjarne, Charlotte, Stella

Afbud fra: Jan

1. Økonomi

Vi har ca. kr. 105.000. Der er betalt ca. kr. 21.000 i kontingent til landsforeningen og til kredsen for 51 medlemmer.

2. Nyt fra Kredsen/Landsforeningen

- Der blev orienteret om, at nogle kredsinstruktører har klaget over landsformandens artikel i DcHbladet

- Der er flere klubber, der ikke er kommet med i klubmodulet endnu

3. Nyt fra Trænerne

- Der er ønske om nogle kurser – der arbejdes videre med det.

- Rettelser til holdlisterne til Stella senest på næste fredag

- Forslag om møde om konflikthåndtering

- Christina, Olen og Stine blev genvalgt til trænerudvalget

- Næste møde den 25.2.

4. Nyt fra udvalg

Fra Aktivtetsudvalget:

Der er planlagt:

7. marts kl. 10 – 12 Fastelavn

21.juni Dyrenes Dag

3. juli kl. 18 - ?? Sommerfest (forbehold for datoen)

5. december kl. 10 – 13 Julehygge

Fra konkurrenceudvalgene:

DcH-programmet:

Vi håber på at kunne holde klubmesterskab den 28. marts.

Rally-lydighed:

Holder møde i uge 7. Forventer at holde klubmesterskab i år.

IPG:

Vil holde en prøve i år. Dato kommer.

Vil evt. holde et B-C-seminar

Fra Husudvalget:

Vil lægge terrassen om og vil ændre trappen, så vi kan få en ny dør i. Dato kommer

5. Flytning af køkken

Der arbejdes på plan med at flytte køkkenet til en mere hensigtsmæssig plads.

6. Emner til nyhedsbrev

Det er ved at være tid til vores første nyhedsbrev

Forslag til indhold:

- Hvem blev valgt på Generalforsamlingen

- Lidt om klubmodulet – herunder konkurrencetilmelding

- Aktivitetskalender

- Ingen løse hunde på træningspladsen

7. Evt.

- Charlotte og Thomas ønsker at afholde et kredskursus den 20.6.

- Sporkursus den 1.3.

- Der købes og opsættes lamper, så pladsen foran klubhuset kan oplyses

- Det nye hvalpehold skal træne tirsdag kl. 17.30 til 18.30

8. Næste møde

Den 21.4. kl. 19.00

Referent Stella Nyberg

Nyheder

Sponsorer